15177503_l

ברור לכל מי שהיה במופע מוזיקה שבמידה רבה, הסגנון המוזיקלי יכתיב את סגנון האופנה של קהל הצופים במופע. לכן אין הפתעה בממצאי המחקרים הרבים המוכיחים קורלציה ברורה בין המוזיקה המושמעת בחנויות למכירות של פרטי אופנה.

אנשי שיווק של מותגי אופנה יודעים שהצלחת המכירות תלויה במידה רבה ביכולת המיתוגית לזהות את קהל יעד ולכוון את זהות המותג אליו. אין מקום בו ההשפעה היא יותר חיונית מאשר עמדת המכירה עצמה, שם כל הרשמים הנקלטים מחושי הלקוח הופכים לחלק בלתי נפרד מהמותג.  מעבר למוזיקה עצמה חשובה גם עוצמת הניגון, הקצב ואיכות הקול. חווית הלקוח המלאה היא המקנה למותג את ערכו והיא המשפיעה על אחוזי ההמרה ועל סעיף הרווח של החנות ושל הרשת.

בחנויות רבות עדין נשלטת המוזיקה במידה רבה ע"י עובדי החנות לפי טעמם האישי ומבחינה זו מיקוד המותג נפגם ואיתו המכירות בסניפים. רשתות אופנה לא נוטות לגייס עובדים ע"פ טעם מוזיקלי ולכן יש חשיבות רבה לשליטה ריכוזית על הסגנון המוזיקלי ברשת. שליטה זו חייבת לגעת בכל ההיבטים של ההשמעה מחד ומאידך להיות דינאמית דיה בכדי לאפשר התאמה לאירועי היום, לעונה ולמוטיבים בקולקציה החדישה וכל זאת תוך שמירה על קו מיתוגי אחיד וצליל ערב לאזני קהל הלקוחות המבוקש.

החלטות בנושא מיתוג הינן תחום השיפוט הבלעדי של מנהלי השיווק אבל בעולם העיסקי בו פועלות רשתות האופנה יש לבחירות אלו השלכות תפעוליות ופיננסיות ולעיתים התשלום עבור תמלוגים נופל תחת סעיף תקציבי של חטיבת התפעול, במקרים רבים יש צורך בהתערבותו של סמנכ"ל הכספים.  לא משנה מי מעורב בהחלטה זו הוא מוצא עצמו בתוך סבך של מחירוני איגודים, חוקי זכויות יוצרים ושיקולי תוכן אחרים.

מתוך חוסר הזמן והרצון להתעסק עם הנושא המורכב, נדחקים שיקולי המיתוג והשיווק הצידה והבחירה אינה משרתת עוד את המותג. אנשי תוכן עם נסיון בתחום הקמעונאות יכולים לשמש כמורי נבוכים לתחום תמלוגי המוזיקה ולהוביל יחד עם מנהלי השיווק של הרשת קו מיתוגי נכון המתאים גם לשיקולי התקציב. שילוב של שירות עריכת תוכן מסוג זה עם פתרון טכנולוגי יאפשר אכיפה של הקו הנבחר ללא התעסקות או סיכונים

אז פעם הבאה שאתם עומדים בחנות השייכת לרשת שלכם, הטו אוזן למוזיקה המתנגנת ברקע. האם היא מתאימה למותג? האם היא מתאימה לשעה, ליום, לעונה? מי שולט בתוכן? בעוצמה? בתקציב זכויות היוצרים? וחשוב מכל האם היא תורמת לחיזוק המותג בעיני הקהל הנכון ומגבירה את ריווחיות הרשת?