streamernew

 

 • עדכון הפלייליסט בתדירות גבוה ע"י עורכי תוכן מקצועיים
 • השמעה רציפה ללא הפסקה או שקט בין השירים
 • שליטה בתדירות השמעה וחזרה על שירים
 • ניטור והקשבה למוזיקה המתנגנת בסניף בזמן אמת באמצעות ניידים
 • גיבוי מתעדכן ומתנגן אוטומטית בעת נפילת קו
 • עדכון שוטף מרחוק ללא התרוצצות בין הסניפים
 • עדכון דינאמי – ניתן לשנות שירים בהתאם למועדים, אירועים וכו'
 • בחירה מתוך מגוון איגודי אמנים ושליטה בתקציב התגמולים
 • אפיון המוזיקה והתאמתה לשעות היום השונות.
 • אפשרות לשלב ג'ינגלים בזמן אמת
 • חסכון ההוצאה על אמצעי הנגינה
 • חסכון ההוצאה על ציוד הגברה
 • שליטה בווליום מקסימום ומינימום )לא בשליטת המוכרת בחנות(
 • ניטור המוודא שהמערכת דלוקה ולא כובתה ע"י עובד בחנות