17388091_l

 

  1. בניית התוכן המותאם – תהליך העבודה מתחיל בבחירת המוזיקה. מקבלי ההחלטות נפגשים עם אנשי תוכן מנוסים מתחום המוזיקה ומחליטים על התקציב ועל סגנונות המוזיקה שיעצימו את חווית הלקוח רצויה.
  2. נגן עם שליטה לכל אתר הנגן המותקן קמפקטי ומעוצב, כולל את הערוץ שהותאם אישית ללקוח. ללקוחות המעוניינים בשליטה בסניף מאפשר החלפת ערוצים מתוך מגוון עשיר הנבחר ע"י הלקוח.  הפתרון עושה שימוש מירבי של תשתית התקשורת הקיימת – ללא צורך בקו אינטרנט נוסף ומשמיעה תכון המתעדכן באופן דינאמי.
  1. שירות ניטור ותמיכה – הרשתות נהנות משליטה מלאה על כל היבט של המוזיקה, ניטור של המערכת ומעבר אוטומטי לגיבוי מעודכן ללא צורך בהתערבות או התעסקות—מוזיקה בסניפים ושקט למנהלים.
  1. מוזיקה בהתאם לרגע – שליטה מרחוק  בערוץ המותאם מאפשרת למקבלי ההחלטות להוסיף ולהוריד שירים, לשנות סגנון בהתאם לאירועים וימים מיוחדים.

כל מקום  משמיע את המוזיקה הכי מתאימה, הכי מעודכנת והכי כלכלית.